هیپوتروفی و هیپرپلاسی

علایمی که مربوط به هیپوتروفی (پر رشدی) و هیپرپلاسی (پر تکثیری) و نقص اعضای گیاه می شود شامل:

ریشه گرزی یا ریشه دوکی  —————— Clubroot

گال یا غده ——————————– Galls

زگیل یا وارت —————————– Wart

جاروی جادوگر ————————— Witches Brooms

پیچیدگی برگ —————————- Leaf Curls

پژمرگی یا بوته میری ——————— Wilt

زنگ ———————————– Rust

سفیدک ———————————

درباره ما

شرکت بازرگانی شوکا فلد، از دو بخش صادرات و واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی تشکیل گردیده است.
این شرکت تلاش برای ارایه خدمات حرفه ای، تحقیق توسعه، آموزش، نوآوری و ارتقای کیفیت را سرلوحه همه فعالیت های خود برای جلب رضایت مشتریان قرار داده است.

گالری

Copyright © 2021 - All rights reserved for Shokaveld.
Translate »