علایم نکروز یا بافت مردگی و کوتولگی

معروف ترین علایم نکروز یا بافت مردگی و کوتولگی شامل:

لکه برگی ———————– Leaf Sports

سوختگی ها ——————————— Blights

خوره یا شانکر ——————————- Canker

سر خشکیدگی ——————————– Dieback

پوسیدگی ریشه ——————————- Root Rot

مرگ گیاهجه ——————————– Damping Off

پوسیدگی پایه ساقه —————————- Basal Stem Rot

پوسیدگی خشک و پوسیدگی های نرم ———— Soft Rot and Dry Rot

انتراکنوز ———————————– Anthracnose

اسکاب ————————————- Scab

زوال ————————————– Decline

درباره ما

شرکت بازرگانی شوکا فلد، از دو بخش صادرات و واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی تشکیل گردیده است.
این شرکت تلاش برای ارایه خدمات حرفه ای، تحقیق توسعه، آموزش، نوآوری و ارتقای کیفیت را سرلوحه همه فعالیت های خود برای جلب رضایت مشتریان قرار داده است.

گالری

Copyright © 2021 - All rights reserved for Shokaveld.
Translate »